Saturday, January 20th, 2018

الأقسام الرئيسيّة


الأقسام الأكاديمية :

التعريف العام

المرحلة الثانوية – باب الجديد

المرحلة الأساسية – باب الجديد – بيت حنينا

المرحلة الإبتدائية – باب الجديد – بيت حنينا

الأقسام الإدارية :

مدير المدرسة :

– اللجان النوعية

 – القبول

– التخفيضيات

المجلس الإداري

المجلس الأكاديمي

-الدائرة المالية

-الصيانة

-القبول والتسجيل

-الموارد البشرية

-السكرتاريا

الأطر المساندة والمشاركة :

الاباء والمعلمين:

– لجنة أكاديمية

– لجنة رياضية

– لجنة انشطة منهجية

– لجنة علاقات عامة

 – لجنة ثقافية

– الخريجين

– المجلس الإستشاري

المراكز، النوادي والأطر الشبابية :

-نادي دلاسال

-الشبيبة :

— الجامعية

– المتوسطة

– الأشبال

المجموعة الكشفية

المركز التربوي